"la libertad nos une, la unión nos libera" Ibn Arabi, Murcia S XII

"la libertad nos une, la unión nos libera" Ibn Arabi, Murcia S XII _"Freedom unites us, unity frees us"

24.3.12

Acta assemblea transversal 12-15 Maig BCN _ Català y Castellano.[CAT] en castellano debajo
Resum de l’assemblea transversal preparatòria del 12 i 15 M de Barcelona del 18/03/2012
MATÍ
0. Presentació de l’Assemblea.
Es presenta l’Assemblea transversal 12M 15M de Barcelona, amb l’objectiu de coordinar les mobilitzacions del 12 i 15 de maig a Barcelona


1. Contextualizació
 • 12M 15M global:
S’exposa el context internacional en que es troben les movilitzacions del 12M 15M, S’explica com s’han anat desenvolupant les reunions internacionals a través d’internet des del novembre del 2011, aprofitant les xarxes creades pel 15 d’Octubre i el que s’està parlant en aquestes reunions (resum de les reunions globals:http://titanpad.com/summaryassembly12m15m)
S’enumera també un resum de les propostes que han sortit a les reunions globals:https://docs.google.com/document/d/1qJtNzKH5C8EKdWIxLyekpYcOUhuATlK4e5beVOcqd9U/edit
S’exposen les mobilitzacions que viuran altres països, com l’arribada de les marxes a París per finals d’Abril, les vagues d’estats units per l’1 de maig, l’arribada de la marxa internacional a Atenes el 5 de maig, la marxa del milió a Rússia pel 6 de maig i finalment la mobilització global del 12 i 15.
 • Història i memòria
S’obre un torn de paraula per valorar el que hem viscut des del 15M
-Es parla de tota la gent que va a sortir al carrer i de tornar a recuperar tota aquesta mobilització. Actualment al carrer hi ha molta insatisfacció i la gent tornarà al carrer si ens organitzem bé, hem de mostrar tot el que ja hem fet, i la organització que tenim ara, ja que el treball fet es nota i podem recuperar una gran mobilització. El 12 i 15 pot ser la oportunitat de recuperar aquesta gent.
-El 15M va ser un gran aglutinador de gent que tenia ganes d’organitzar-se perquè creien en una sortida col·lectiva d’aquest sistema.
-Des del Vallès faran una marxa pel Vallès que començarà el 3 de maig a Viladecavalls per arribar el 12 de Maig a plaça Catalunya per la manifestació. Ja s’han organitzat amb el pobles que creuaran per muntar intendències i així no haver de portar cuina. 
Recorden també la necessitat d’una porta principal, una pagina d’internet centralizada on estigui tot la informació.
Hauríem de reprendre prioritats i organitzar-nos. La gent es veu molt afectada per les retallades i necessita alternatives.
-Es proposa investigar els propietaris de grans empreses, començant per les controladores d’energia i empreses que hagin estat privatitzades i publicar-ne les dades.
2. Grups de reunió
Ens dividim en grups petits per poder parlar de forma fluïda per tractar els següents punts:
- Objectius i oportunitats que ens ofereix el 12M i 15M
- Què podem fer per assolir-los i aprofitar-les
3. Plenària dels grups
Ens reunim altre cop per posar en comú el que hem parlat als grups:
Grup 1 (esplanada)
 • Hem d’aprofitar la vaga del 29M per fer difusió del 12 i 15. Hem d’acceptar que aquesta data és dels sindicats, i aprofitar-ho dient que la pròxima data la posem els ciutadans, i no els sindicats.
 • Pel 12 de maig hauríem de sumar les idees del 15M i el 15O: una manifestació amb accions definides i finalment una acampada a plaça Catalunya, pensant que a moltes ciutats de molts països s’aprofitarà per reacampar o acampar a aquells llocs on encara no ho han fet.
 • Pel 13 podríem fer una jornada de suport als represaliats exigint una reunió amb la degana de la ciutat de la justícia. També es podrien fer passes de videos de tot el viscut en 1 any.
 • Generar documentació de memòria (videos i altres) per explicar nosaltres mateixes el 15M i no permetre que la versió manipulada dels medis sigui la única que s’explica.
 • Extendre la lluita a una setmana de bloquejos: del 13 al 19
 • Generar un grup de treball de logística per preparar les mobilitzacions i l’acampada.
Grup 2 (Planteta)
 • Ocupació de mitjans de comunicació per emetre un comunicat conjunt.
 • Forçar una vaga social pel 15 de maig convocada des de les assemblees. Tant Grècia com EEUU ho han fet amb èxits considerables.
 • Tenir també un dia festiu, amb concerts, documentals…
 • Generar memòria del treball fet des de les diverses assemblees i difondre’l.
 • Ocupació d’oficines centrals de la banca i realització d’accions en les mateixes.
Grup 3 (Estatua)
 • Necessitem uns continguts clars i ben definits per tornar a mobilitzar la gent. També es important es facin les accions lligades a aquests continguts, ja que això dóna credibilitat i crea suport.
 • L’Acampada s’ha de veure com un mitjà, no com un fi. Ha de tenir uns objectius clars i una durada definida des de l’inici, hem de demostrar que hem après dels errors. És important treballar bé la logística per tenir una acampada organitzada i atractiva al públic. També es podrien promoure acampades als barris.
 • Es important que doni suport a les accions que farà la PAH d’acampar als bancs pel 12 i 15.
 • Accions descentralitzades des de cada assemblea.
 • Mobilitzar-nos al carrer el dia 15, però no anomenar-ho vaga, ja que hem d’extendre aquest concepte més enllà: una vaga social, de bloqueig, vaga de consum… Però també es important coordinar-se amb alguns sindicats minoritaris perquè la convoquin i aconseguir així suport perquè la gent no es vegi acomiadada si no va a treballar.
 • Fer bloquejos espontanis amb cèl·lules mòbils d’acció directa que es dispersin quan arribi la policia per evitar danys i detencions.
 • Promoure una difusió sense sigles ni banderes.

Grup 4 (Fanal)
 • Elaborar un pla de rescat ciutadà (autorescat): un document de continguts clars i senzills, 4 o 5 punts amb els que tothom se senti identificat, redactats de forma simple que no sonin a punts legislatius, sinó humans. Idees per aquests punts:
a) Renda bàsica
b) Auditoria del deute
c) mínims de benestar social: educació, sanitat, vivenda…
d) reforma laboral
 • Aprofitar la internacionalitat de les mobilitzacions per crear enllaços amb tot el món i organitzar esdeveniments coordinats internacionalment com podrien ser streamings o accions conjuntes pel 12 de maig
 • Ser crítics amb les mobilitzcions del 12 i 15 i fer avaluacions un cop hagin passat per aprendre d’elles i poder perfeccionar la metodologia i anar millorant per les pròximes
 • Memòria: fer un dia de recopilació i difusió de tot el que hem fet durant aquest any de lluita, exposant els errors comesos i els èxits aconseguits, com l’edifici 15O, la organització de multitud d’assemblees, la lluita contra els CIES…
 • Difusions virals que arribin al màxim de gent. Aprofitar dates com el 29 de març i l’1 de maig per difondre les mobilitzacions del 12 i 15.
 • Llençar la convocatòria d’una vaga general des del 15M, però una vaga social, de bloquejos i vaga de consum
 • Una acampada d’un mínim de quatre dies (12,13,14 i 15) amb la mani del 12, un dia de plenària transversal i assemblees el 13, una dia d’accions descentralitzades el 14 i un dia de bloquejos i vaga social el 15 de maig.

S’obre un torn de paraules per les observacions individuals:

-No podem fer accions que ens puguin deslegitimar ja que seria contraproduent. Les accions no han de ser violentes o deslligades totalment del contingut que tenim.
-No penso condemnar la violència, només vull aclarir que qui vulgui tirar pedres és lliure de fer-ho però no estic d’acord que ho facin escudant-se darrera la massa. És molt covard atacar i després protegir-se darrera de la gent no-violenta, a més que potenciaria la criminalització del moviment.
-El meu barri està preparant accions descentralitzades pel dia 12 i ara veig que potser no és el dia d’accions… necessitem organitzar-nos
-L’acampada ha de ser un mitjà, no un fi. Hem de reviure l’acampada de forma organitzada i definida, amb una data de sortida. Sabem que hi ha gent que es quedarà, però no hi ha cap problema. Si el gruix de la gent marxa és un exemple de coordinació i es segueix donant suport a qui vulgui resistir però deixant clar que el gruix del moviment segueix treballant fora de la plaça.
-La situació social ha empitjorat, la reforma laboral ha propiciat més acomiadaments i això vol dir més precarietat social, cosa que ens pot donar més forces.
-Necessitem més serietat, més organització… plantejar solucions reals.
-A més reivindicacions disperses menys unitat. Necessitem unes revindicacions unitàries que ens uneixin a totes. 
-La vaga del 29 ha de servir per crear noves formes de lluita i organitzar una setmana de mobilitzacions socials i bloquejos.
-És important coordinar-se amb grups externs al 15M per optimitzar recursos i crear sinèrgies per aconseguir unes grans mobilitzacions.

Feta la plenària es dóna pas a l’hora de dinar. Es convoca a la gent que vulgui seguir treballant a dinar en conjunt per resumir les propostes i organitzar la dinamització de la jornada de la tarda.
Dinar de germanor
Durant el dinar es parla de la gran similitud que hi ha hagut entre les idees sortides dels diferents grups. S’exposa el fet que l’acampada és inevitable, ja que segur que hi ha gent que voldrà acampar, de forma que es valora que el millor serà organitzar-la bé ja que és un punt estratègic per coordinar forces i també per atraure nova gent disposada a treballar i sumar esforços.
Per tant, sembla ser que totes estem d’acord en el següent “calendari” orientatiu:
12 de maig: gran manifestació
13 i 14 acampada. Es parla molt d’un dia de memòria que podria ser el 13, que es un diumenge i la plaça pot tenir gran afluència de gent que es pot interessar per tot el treball fet. El 14 es pot quedar com a dia potencial d’accions descentralitzades
15 de maig: dia de vaga social. “transition day”
També es remarca el fet que són imprescindibles uns continguts clars i simples.
Es parla de la dinamització de la jornada de tarda, on s’exposa que crear més estructures, com grups de treball i demés, pot ser contraproduent. 
Es parla d’unificar-nos i tractar-ho tot entre totes, de forma que es consolida la idea d’unes assemblees transversals setmanals com ja es va fer per la vaga de transports, amb l’alicient que es facin temàtiques concretes per anar avançant ja que el temps apreta (queden menys de 2 mesos)
Finalment es consensua dividir-nos en 4 grups provisionals que no tindran continuïtat en el temps i que tan sols s’usen per debatre les necessitats existents per separat per tal d’optimitzar temps.
Els grups seran:
-Difusió i comunicació (coordinació dels cartells, pancartes, comunicacions…)
-Acció
 (coordinació de les propostes i les accions que es duran a terme)
-Continguts 
(coordinació dels continguts i elaboració de documents conjunts)
-Calendarització i metodologia 
(coordinació del calendari i la metodologia de les assemblees transversals)
TARDA
1. Divisió en grups transversals
Es divideix l’assemblea en els grups esmentats al punt anterior per debatre possibles línies generals de les estratègies a seguir. Es recorda que aquests grups son temporals i que no assumeixen cap responsabilitat més enllà del debat i les propostes que generin. Les decisions definitives es prendran en les següents assemblees transversals temàtiques.

2. Plenària de GT Transversals provisionals:
Grup de continguts:
 • creuen important anar llençant els continguts escalonats, amb tres passos definits:
a) Un pamflet informatiu amb un manifest senzill amb una crida pel 12 i 15 de maig per poder repartir-lo quant abans millor, aprofitant sobretot les mobilitzacions del 29 de març
b) Elaborar un document amb uns punts de reivindicacions unitàries
c) Elaborar un document amb metodologies de resitència i desobediència civil.
 • Més que un manifest de mínims, hem de buscar uns documents apuntant el camí cap on anem, ja que no son peticions el govern sinó exposició dels nostres objectius.
 • Per tal d’incloure a les diferents posicions, es creu necessari plantejar els continguts fent una narrativa que vagi del més general al més concret, és a dir de les causes de fons de la situació actual (capitalisme, UE, dictadura financera…) als impactes concrets que genera (retallades, reforma laboral…). Hem de buscar tant reivindicacions generals, com poden ser causes de la crisi, com punts més concrets, com casos pròxims.
Grup de difusió i comunicacions:
 • S’ha parlat dels mitjans que es poden utilitzar i s’han definit les línies de les eines i estratègies a utilitzar
 • Veuen molt important coordinar-se amb els grups ja existents de comunicació, demanant a 15mBCN.tv que comenci a llençar videos virals de promoció d’aquest 12M15M de Barcelona i buscant que els nodes de comunicació s’organitzin per amplificar i distribuir les diverses crides i informacions que es vagin generant
 • Es necessitarà la col·laboració d’assembles de barris viles i pobles per la difusió de la cartelleria i pancartes. Es buscarà definir un pressupost consensuat per la impressió del material esmentat

Grup d’accions
 • Es parla de separar-ho a dos nivells: Accions Unitàries i Accions Descentralitzades:
 • per les AU s’han de buscar continguts molt clars i definits amb accions senzilles i contundents, com poden ser la vaga de consum o bloquejos concrets. Hem de saber on anem i organitzar-nos bé i amb antelació per aconseguir els millors resultats.
 • Es molt important aconseguir accions descentralitzades però ben coordinades

Grup de calendarització i metodologia
 • Veient que els temes van per llarg i que és important tractar-los de forma unitària, creiem que el millor serà fer assembles transversals temàtiques de cada bloc per anar avançant pas a pas.
 • Veient el poc temps que queda és important reunir-nos freqüentment, però també sabem que totes estem a mil llocs i que poca gent pot quedar entre setmana. Així doncs proposem una periodicitat setmanal, deixant els diumenges com a dia fixe per aquestes AT (assemblees transversals)
 • Veient el gran treball generat en aquesta jornada d’un dia al parc de la ciutadella, creiem oportú mantenir aquest espai i temps. Així doncs fem extensible la convocatòria a cada diumenge d’avui fins al 12 i 15 de maig a la gespa del costat de la glorieta del parc de la ciutadella de 12 a 14, amb dues hores per dinar i debatre lliurament, i reprenent l’assemblea de 16 a 18. S’intentarà deixar lliure el diumenge 8 d’Abril, ja que és data de vacances, però si es veiés necessari i factible es convocaria també.
 • Es creu oportú deixa el penúltim diumenge lliure per aquells temes inesperats que poden sortir, com poden ser temes jurídics, organitzatius, tècnics… També es veu oportú donar espai a dues Assemblees Transversals Generals que segurament tindrien un caire de síntesi del treball fet: una a la meitat del procés i l’altre just el cap de setmana abans del 12M.
 • S’exceptuen de ser al parc de la ciutadella les convocatòries d’Assemblea Transversal General que es proposen pel 15 d’abril i 6 de maig, que segurament tindran un caire més informatiu i que, per tant, es creu més oportú que es convoquin a la plaça Catalunya.
 • Es remarca també la importància de gestionar molt bé les actes (publicació, traducció, difusió…) així com la gestió del correu i organització de les convocatòries; de forma que es crea un grup motor que es dedicarà a aquesta feina.

3. Fixar pròxima convocatòria
Finalment, la proposta del calendari de les assemblees transversals pel 12M i 15M de Barcelona queda de la següent manera:
Matí
Tarda
Diumenge 25/03/2012
AT 12M 15M de continguts
AT 12M 15M de comunicació
Diumenge 01/04/2012
AT 12M 15M de continguts
AT 12M 15M d’accions
Diumenge 08/04/2012
*
*
Diumenge 15/04/2012
AT 12M 15M de continguts
AT GENERAL
Diumenge 22/04/2012
AT 12M 15M d’accions
AT 12M 15M de logística
Diumenge 29/04/2012
**
**
Diumenge 06/05/2012
AT GENERAL
* a causa del pont que conté aquest cap de setmana pensem que és recomanable deixar aquest diumenge lliure, però si fos necessari es podria convocar una AT
** aquesta setmana es creu oportú de deixar indefinida per poder tractar els temes inesperats que poden sortir, com poden ser temes jurídics, organitzatius, tècnics…
Per a qualsevol dubte, informació o proposta, podeu adreçar-vos al correu 12m15mBCN@gmail.com
*****************************************************************************
[CAS]
Resumen de la asamblea transversal preparatoria del 12 y 15 M de Barcelona del 18/03/2012
MAÑANA
0. Presentación de la Asamblea.
Se presenta la Asamblea transversal 12M 15M de Barcelona, con el objetivo de coordinar las movilizaciones del 12 y 15 de mayo en Barcelona
1. Contextualización
12M 15M global:
Se expone el contexto internacional en que se encuentran las movilizaciones del 12M 15M, Se explica como se han ido desarrollando las reuniones internacionales a través de internet desde noviembre del 2011, aprovechando las redes creadas por el 15 de Octubre y el que se está hablando en estas reuniones (resumen de las reuniones globales:http://titanpad.com/summaryassembly12m15m)
Se enumeran también un resumen de las propuestas que han salido a las reuniones globales:https://docs.google.com/document/d/1qjtnzkh5c8ekdwixlyekpycouhuatlk4e5bevocqd9u/edit
Se exponen las movilizaciones que vivirán otras países, como la llegada de las marchas en París por finales de Abril, las huelgas de estados unidos por el 1 de mayo, la llegada de la marcha internacional en Atenas el 5 de mayo, la marcha del millón a Rusia por el 6 de mayo y finalmente la movilización global del 12 y 15.
Historia y memoria
Se abre un turno de palabra para valorar el que hemos vivido desde el 15M

-Se habla de toda la gente que va a salir a la calle y de volver a recuperar toda esta movilización. Actualmente en la calle hay mucha insatisfacción y la gente volverá a la calle si nos organizamos bien, tenemos que mostrar todo el que ya hemos hecho, y la organización que tenemos ahora, puesto que el trabajo hecho se nota y podemos recuperar una grande movilización. El 12 y 15 puede ser la oportunidad de recuperar esta gente.
-El 15M fue un grande aglutinador de gente que tenía ganas de organizarse porque creían en una salida colectiva de este sistema.
-Desde el Vallès harán una marcha por el Vallès que empezará el 3 de mayo en Viladecavalls para llegar el 12 de Mayo a plaza Cataluña por la manifestación. Ya se han organizado con el pueblos que cruzarán para montar intendencias y no haber así de traer cocina.
Recuerdan también la necesidad de una puerta principal, una pagina de internet centralizada donde esté todo la información.
Deberíamos de retomar prioridades y organizarnos. La gente se ve muy afectada por los recortes y necesita alternativas.
-Se propone investigar los propietarios de grandes empresas, empezando por las controladoras de energía y empresas que hayan sido privatizadas y publicar los datos.
2. Grupos de reunión
Nos dividimos en grupos pequeños para poder hablar de forma fluida para tratar los siguientes puntos:
- Objetivos y oportunidades que nos ofrece el 12M y 15M
- Qué podemos hacer para lograrlos y aprovecharlas
3. Plenaria de los grupos
Nos reunimos todxs otra vez para poner en común lo que hemos hablado en los grupos:

Grupo 1 (esplanada)
 • Tenemos que aprovechar la huelga del 29M para hacer difusión del 12 y 15. Tenemos que aceptar que esta fecha es de los sindicatos, y aprovecharlo diciendo que la próxima fecha la ponemos los ciudadanos, y no los sindicatos.
 • Por el 12 de mayo deberíamos de sumar las ideas del 15M y el 15O: una manifestación con acciones definidas y finalmente una acampada en plaza Cataluña, pensando que en muchas ciudades de muchos países se aprovechará por re-acampar o acampar a aquellos lugares donde todavía no lo han hecho.
 • Por el 13 podríamos hacer una jornada de apoyo a los represaliadxs exigiendo una reunión con la decana de la ciudad de la justícia. También se podrían hacer pasas de vídeos de todo el vivido en 1 año.
 • Generar documentación de memoria (videos y otras) para explicar nosotros mismxs el 15M y que no permitimos que la versión manipulada de los medios sea la única que se explica.
 • Extender la lucha a una semana de bloqueos: del 13 al 19
 • Generar un grupo de trabajo de logística para preparar las movilizaciones y la acampada.
Grupo 2 (Arbusto)
 • Ocupación de mediados de comunicación para emitir un comunicado conjunto.
 • Forzar una huelga social por el 15 de mayo convocada desde las asambleas. Tanto Grecia como EEUU lo ha hecho con éxitos considerables.
 • Tener también un día festivo, con conciertos, documentales…
 • Generar memoria del trabajo hecho desde las diversas asambleas y difundirlo.
 • Ocupación de oficinas centrales de la banca y realización de acciones en las mismas.
Grupo 3 (Estatua)
 • Necesitamos unos contenidos claros y muy definidos para volver a movilizar a la gente. También se importando se hagan las acciones ligadas a estos contenidos, puesto que esto da credibilidad y crea apoyo.
 • La Acampada se tiene que ver como un medio, no como un fin. Tiene que tener unos objetivos claros y una duración definida desde el inicio, tenemos que demostrar que hemos aprendido de los errores. Es importante trabajar bien la logística para tener una acampada organizada y atractiva en el público. También podríamos promover acampadas en los barrios.
 • Se importando que apoye a las acciones que hará la PAH de acampar en los bancos por el 12 y 15.
 • Acciones descentralizadas desde cada asamblea.
 • Movilizarnos en la calle el día 15, pero no denominarlo vaga, puesto que tenemos que extender este concepto más allá: una huelga social, de bloqueo, huelga de consumo… Pero también se importando coordinarse con algunos sindicatos minoritarios porque la convoquen y conseguir así apoyo porque la gente no se vea despedida si no va a trabajar.
 • Hacer bloqueos expontaneos con células móviles de acción directa que se dispersen cuando llegue la policía para evitar daños y detenciones.
 • Promover una difusión sin siglas ni banderas.
Grupo 4 (Farola)
 • Elaborar un plan de rescate ciudadano (autorrescate): un documento de contenidos claros y sencillos, 4 o 5 puntos que todo el mundo se sienta identificado redactados de forma simple que no suenen a puntos legislativos, sino humanos. Ideas por estos puntos:
a) Renta básica
b) Auditoría de la deuda
c) mínimos de bienestar social: educación, sanidad, vivienda…
d) Ratificación de la reforma laboral
 • Aprovechar la internacionalidad de las movilizaciones para crear enlaces con todo el mundo y organizar eventos coordinados internacionalmente como podrían ser streamings o acciones conjuntas por el 12 de mayo
 • Ser críticos con las movilizciones del 12 y 15 y hacer evaluaciones un golpe hayan pasado para aprender de ellas y poder perfeccionar la metodología e ir mejorando por las próximas
 • Memoria: hacer un día de recopilación y difusión de todo el que hemos hecho durante este año de lucha, exponiendo los errores cometidos y los éxitos conseguidos, como el edificio 15O, la organización de multitud de asambleas, la lucha contra los CIES…
 • Difusiones virales que lleguen al máximo de gente. Aprovechar fechas como el 29 de marzo y el 1 de mayo para difundir las movilizaciones del 12 y 15.
 • Tirar la convocatoria de una huelga general desde el 15M, pero una huelga social, de bloqueos y huelga de consumo
 • Una acampada de un mínimo de cuatro días (12,13,14 y 15) con la mande del 12, un día de plenaria transversal y asambleas el 13, una día de acciones descentralizadas el 14 y un día de bloqueos y huelga social el 15 de mayo.
Se abre un turno de palabra por observaciones individuales:
-No podemos hacer acciones que nos puedan deslegitimar puesto que sería contraproducente. Las acciones no tienen que ser violentas o desatadas totalmente del contenido que tenemos.
-No pienso condenar la violencia, sólo quiero aclarar que quien quiera echar piedras es libre de hacerlo pero no estoy de acuerdo que lo hagan escudándose detrás la demasiada. Es muy cobarde atacar y después protegerse detrás de la gente no-violenta, además que potenciaría la criminalización del movimiento.
-Mi barrio está preparando acciones descentralizadas por el día 12 y ahora veo que quizás no es el día de acciones… necesitamos organizarnos
-La acampada tiene que ser un medio, no un fin. Tenemos que revivir la acampada de forma organizada y definida, con una fecha de salida. Sabemos que hay gente que se quedará, pero no hay ningún problema. Si el grueso de la gente marcha es un ejemplo de coordinación y se sigue apoyando a quien quiera resistir pero dejando claro que el grueso del movimiento sigue trabajando fuera de la plaza.
-La situación social ha empeorado, la reforma laboral ha propiciado más despidos y esto quiere decir más precariedad social, cosa que nos puede dar más fuerzas.
Necesitamos más seriedad, más organización… plantear soluciones reales.
Además reivindicaciones dispersas menos unidad. Necesitamos unas revindicaciones unitarias que nos unan a todas.
-La huelga del 29 tiene que servir para crear nuevas formas de lucha y organizar una semana de movilizaciones sociales y bloqueos.
Es importante coordinarse con grupos externos al 15M para optimizar recursos y crear sinergias para conseguir unas grandes movilizaciones.
Hecha la plenaria se da a la hora de comer. Se convoca a la gente que quiera seguir trabajando a comer en conjunto por resumir las propuestas y organizar la dinamización de la jornada de la tarde.
Comida amistosa
Durante la comida se habla de la gran similitud que ha habido entre las ideas salidas de los diferentes grupos. Se expone el hecho que la acampada es inevitable, puesto que seguro que hay gente que querrá acampar, de forma que se valora que lo mejor será organizar-la bien puesto que es un punto estratégico para coordinar fuerzas y también para atraer nueva gente dispuesta a trabajar y sumar esfuerzos.
Por lo tanto, parece ser que todas estamos de acuerdo en el siguiente “calendario” orientativo:
12 de mayo: gran manifestación
13 y 14 acampada. Se habla mucho de un día de memoria que podría ser el 13, que se un domingo y la plaza puede tener gran afluencia de gente que se puede interesar por todo el trabajo hecho. El 14 se puede quedar como día potencial de acciones descentralizadas
15 de mayo: día de huelga social. “transition day”
También se remarca el hecho que son imprescindibles unos contenidos claros y simples.
Se habla de la dinamización de la jornada por la tarde, donde se expone que crear más estructuras, como grupos de trabajo y demás, puede ser contraproducente.
Se habla de unificarnos y tratarlo todo entre todas, de forma que se consolida la idea de unas asambleas transversales semanales como ya se hizo por la huelga de transportes, con el aliciente que se hagan temáticas concretas para ir avanzando puesto que el tiempo aprieta (quedan menos de 2 meses)
Finalmente se consensúa dividirnos en 4 grupos provisionales que no tendrán continuidad en el tiempo y que tan sólo se usan para debatir las necesidades existentes por separado para optimizar tiempos.
Los grupos serán:

-Difusión y comunicación
 (coordinación de los carteles, pancartas, comunicaciones…)
-Acción 
(coordinación de las propuestas y las acciones que se llevarán a cabo)
-Contenidos
 (coordinación de los contenidos y elaboración de documentos conjuntos)
-Calendarización y metodología 
(coordinación del calendario y la metodología de las asambleas transversales)

TARDE
1. División en grupos transversales
Se divide la asamblea en los grupos mencionados en su punto anterior para debatir posibles líneas generales de las estrategias a seguir. Se recuerda que estos grupos sueño temporales y que no asumen ninguna responsabilidad más allá del debate y las propuestas que generen. Las decisiones definitivas se tomarán en las siguientes asambleas transversales temáticas.
2. Plenaria de GT Transversales provisionales:
Grupo de contenidos:
 • creen importando ir tirando los contenidos escalonados, con tres pasos definidos:
a) Un panfleto informativo con un manifiesto sencillo con un llamamiento por el 12 y 15 de mayo para poder repartirlo cuanto antes mejor, aprovechando sobre todo las movilizaciones del 29 de marzo
b) Elaborar un documento con unos puntos de reivindicaciones unitarias
c) Elaborar un documento con metodologías de resitencia y desobediencia civil.
 • Más que un manifiesto de mínimos, tenemos que buscar unos documentos apuntando el camino ningún donde vamos, puesto que no sueño peticiones el gobierno sino exposición de nuestros objetivos.
 • Para poder incluir a todas las posiciones se plantea la presentación de los contenidos con una narrativa que vaya de las causas de fondo de la situación actual (capitalismo, dictadura financiera, UE…) a las consecuencias más concretas de la crisis (recortes, reforma laboral…). Tenemos que buscar tanto reivindicaciones generales, como pueden ser causas de la crisis, como puntos más concretos, como casos próximos.
Grupo de difusión y comunicaciones:
 • Se ha hablado de los medios que se pueden utilizar y se han definido las líneas de las herramientas y estrategias a utilizar
 • Ven muy importante coordinarse con los grupos ya existentes de comunicación, pidiendo a 15mbcn.tv que empiece a tirar vídeos virales de promoción de este 12M15M de Barcelona y buscando que los nodos de comunicación se organicen para amplificar y distribuir los diversos llamamientos e informaciones que se vayan generando
 • Se necesitará la colaboración de asemejas de barrios villas y pueblos por la difusión de la cartelería y pancartas. Se buscará definir un presupuesto consensuado por la impresión del material mencionado
Grupo de acciones
 • Se habla de separarlo a dos niveles: Acciones Unitarias y Acciones Descentralizadas:
 • Para las AU e tienen que buscar contenidos muy claros y definidos con acciones sencillas y contundentes, como pueden ser la huelga de consumo o bloqueos concretos. Tenemos que saber donde vamos y organizarnos bien y con antelación para conseguir los mejores resultados.
 • Es muy importante conseguir acciones descentralizadas pero muy coordinadas
Grupo de calendaritzación y metodología
 • Viendo que los temas van por largo y que es importante tratarlos de forma *unitaria, creemos que el mejor será hacer asemejas transversales temáticas de cada bloque para ir avanzando a paso.
 • Viendo el poco tiempo que queda es importante reunirnos frecuentemente, pero también sabemos que todas estamos en mil lugares y que poca gente puede quedar entre semana. Así pues proponemos una periodicidad semanal, dejando los domingos como día fijo por estas AT (asambleas transversales)
 • Viendo el gran trabajo generado en esta jornada de un día al parque de la ciudadela, creemos oportuno mantener este espacio y tiempo. Así pues hagamos extensible la convocatoria a cada domingo de hoy hasta el 12 y 15 de mayo al césped del lado de la glorieta del parque de la ciudadela de 12 a 14, con dos horas para comer y debatir entrega, y retomando la asamblea de 16 a 18. Se intentará dejar libre el domingo 8 de Abril, puesto que es fecha de vacaciones, pero si se viera necesario y factible se convocaría también.
 • Se cree oportuno deja el penúltimo domingo libre por aquellos temas inesperados que pueden salir, como pueden ser temas jurídicos, organizativos, técnicos… También se ve oportuno dar espacio a dos Asambleas Transversales Generales que seguramente *tendrán un cariz de síntesis del trabajo hecho: una en mitad del proceso y el otro justo el fin de semana antes del 12M.
 • Se exceptúan de estar en el parque de la ciudadela las convocatorias de Asamblea Transversal General que se proponen por el 15 de abril y 6 de mayo, que seguramente tendrán un cariz más informativo y que, por lo tanto, se cree más oportuno que se convoquen en la plaza Catalunya.
 • Se remarca también la importancia de gestionar muy bien las actas (publicación, traducción, difusión…) así como la gestión del correo y organización de las convocatorias; de forma que se crea un grupo motor que se dedicará a este trabajo.
3. Fijar próxima convocatoria
Finalmente, la propuesta del calendario de las asambleas transversales por el 12M y 15M de Barcelona queda de la siguiente manera:
Mañana
Tarda
domingo 25/03
AT 12M 15M de contenidos
AT 12M 15M de comunicación
domingo 01/04
AT 12M 15M de contenidos
AT 12M 15M de acciones
domingo 08/04
*
*
domingo 15/04
AT 12M 15M de contenidos
AT GENERAL
domingo 22/04
AT 12M 15M de acciones
AT 12M 15M de logística
domingo 29/04
**
**
domingo 06/05
AT GENERAL

* debido al puente que contiene este fin de semana pensamos que es recomendable dejar este domingo libre, pero si fuera necesario se podría convocar una AT
** esta semana se cree oportuno de dejar indefinida para poder tratar los temas inesperados que pueden salir, como pueden ser temas jurídicos, organizativos, técnicos…
Para cualquier duda, información o propuesta, podéis dirigiros al correo 12m15mbcn@gmail.com

No hay comentarios: